Copyright 2023 - Custom text here

Adatvédelem

Halász Ferenc, a Szentjánosbogár-séták szervezője (továbbiakban: Adatkezelő) az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

I.

www.bogarmester.hu honlapra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Az Adatkezelő megnevezése: Halász Ferenc           

Adatkezelő székhelye: 8087 Alcsútdoboz, Kastély 10.

Adatkezelő adószáma: 76915459-1-27

 

Az adatkezelés szabályai

Halász Ferenc (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.bogarmester.hu

(a továbbiakban: honlap) üzemeltetője, tájékoztatja látogatóit, hogy a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint kezeli.

Jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv-ben meghatározott fogalmakkal.

Az Adatkezelő honlapjához bárki kilétének felfedése és személyes adatainak megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.  

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel.

A látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Adatkezelőhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Adatkezelő – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Az online jegyvásárlás során az eregistrator.hu oldalon megadott adatokat az EXPO-Informatika Kft. automata válaszküldő rendszerével kizárólag a szentjánosbogár-sétákra szóló jegy e-mailen történő eljuttatásához használja, s amennyiben ön a regisztráció során hozzájárul e-mail-címének Adatkezelő adatbázisában történő tárolásához, azt a regisztrációt követően táblázatba foglalva juttatja el az Adatkezelőhöz, majd saját rendszeréből törli. Az Adatkezelő a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki, kizárólag a szentjánosbogár sétákkal kapcsolatos tájékoztatás céljából tárolja. E-mail címének törlését Ön bármikor kezdeményezheti a leiratkozas@bogarmester.hu címre írt levélben.

Az Adatkezelő az Ön által az interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. Irányítószámát a regisztráció során nem kötelező megadni, az Adatkezelő azt kizárólag statisztikai célokra használja, nevével együtt nem tárolja.

Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a honlap a látogatókról. A honlap látogatása során az érintett számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függően számítógépének egyes adatait látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások azonosítása végett gyűjti és tárolja. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés nem valósul meg.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az Adatkezelő nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.

Az Adatkezelő a szolgáltatása színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-t az Adatkezelő adminisztratív célokra használja fel, mint például a weboldal látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

 

II.

Hírlevélre történő feliratkozás során felvett adatokra vonatkozó

adatvédelmi tájékoztató

 

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevél küldési szolgáltatásunkra feliratkozni, mely által értesülhet a Szentjánosbogár-sétákkal kapcsolatos információkról, az Adatkezelő  eseményeiről és más érdekes hírekről.

Jegyvásárláskor, valamint hírlevelünkre történő feliratkozása során nevén és e-mail címén kívül semmilyen más adatát nem kezeljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra melyet a leiratkozas@bogarmester.hu címen megtehet.

 

Az adatkezelés szabályai:

Az adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése, kapcsolattartás céljából az aktuális hírekről szóló értesítések érdekében.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Az adattárolás határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a feliratkozó adatainak tárolása az érintett törlési jelzéséig történik.

Az adattárolás módja: elektronikus

 

Az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (link, hivatkozás) tartalmaz, amely partnereink, illetve más szervezetek oldalaira vezet. Ezen szervek adat-, és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget!

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az  irányadóak.

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1) A bogarmester.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) a Szentjánosbogár-séták hivatalos honlapja.

2) A Weboldalon elhelyezett tartalmak bármilyen alkotó elemének felhasználása kizárólag az Adatkezelő előzetes, írásbeli engedélyével történhet. Nem szükséges az Adatkezelő engedélye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) szerinti idézéshez, azonban ezen esetben a forrást és a szerző nevét az alábbi módon köteles feltüntetni a Felhasználó: bogarmester.hu.

Bárminemű felhasználás esetén a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet nem haladhatja meg, továbbá a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

3) A Weboldalon elhelyezett és nyilvános felhasználás céljára egyértelműen kijelölt (szabadon letölthető) dokumentum saját célra szabadon felhasználható, de kizárólag az alábbi feltételek mellett. Felhasználó csak saját célú felhasználásra jogosult, ami kizárja a többszörözést, terjesztést, sugárzást, illetve elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételt. A saját célú felhasználás nem irányulhat közvetlenül vagy közvetve bevételszerzésre. A forrást és a szerző nevét az alábbi módon köteles feltüntetni a Felhasználó: bogarmester.hu.

4) A Weboldalon található, hírügynökségi forrásokon alapuló cikkek bárminemű közlése tilos.

5) A Weboldalon található valamennyi logó, védjegy, grafikai elem, design a szerzői jog hatálya alá tartozik, és az Adatkezelő, illetve szerződött partnerei szellemi tulajdona. A szerzői jog jogosultjai minden jogot fenntartanak. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, amelyben az Adatkezelő követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

6) A Weboldal készítője, illetve az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldal tartalmában, programkódjaiban vagy letölthető anyagaiban található esetleges hibákért, illetve az ezekből származó károkért.

 

 

Impresszum

 

Halász Ferenc
8087 Alcsútdoboz, Kastély 10.
+36 20 424 8995
alcsuti.bogarmester@gmail.com

 

f t g